Terbutalin

Vilken drog Terbutalin?Vad är terbutalin för? Terbutalin är ett läkemedel som vanligtvis används för att behandla väsande andning (andningsljud) och andnöd orsakad av andningsstörningar, såsom astma, kronisk lungsjukdom, bronkit och emfysem. Att behandla dessa symtom kan hjälpa dig att utföra dina dagliga aktiviteter utan avbrott.

Läs mer
Oxykodon

Oxykodon Vilket läkemedel?Vad är oxykodon för? Oxykodon är ett läkemedel med en funktion att lindra smärta från måttlig till svår. Oxykodon tillhör en klass av läkemedel som kallas narkotiska analgetika (opiater) Detta läkemedel verkar på hjärnan genom att förändra hur kroppen känns och reagerar på smärta.

Läs mer
Mirtazapin

Mirtazapin Vilket läkemedel?Vad är mirtazapin för? Mirtazapin är ett läkemedel som är användbart för att behandla depression och förbättra en persons humör och känslor. Mirtazapin är ett antidepressivt medel som fungerar genom att återställa balansen mellan naturliga kemikalier (neurotransmittorer) i hjärnan.

Läs mer
Lubiprostone

Vilket läkemedel Lubiprostone?Vad är lubiprostone för?Detta läkemedel används för att behandla vissa typer av förstoppning (kronisk idiopatisk förstoppning, irritabel tarm med förstoppning). Kronisk idiopatisk förstoppning har en okänd orsak och beror inte på diet, andra sjukdomar eller mediciner.

Läs mer
Granisetron

Vilken drog Granisetron?Vad är granisetron till för?Denna medicin används ensam eller tillsammans med andra mediciner för att förhindra illamående och kräkningar orsakade av cancerbehandling (kemoterapi). Det används också för att förebygga och behandla illamående och kräkningar efter operation hos vuxna.

Läs mer
Natriumnitroprussid

Natriumnitroprussid Vilket läkemedel?Vad är natriumnitroprussid för? Nitroprusside är en vasodilator som verkar genom att slappna av musklerna i dina blodkärl och hjälpa dem att vidgas (vidga). Detta sänker blodtrycket och gör att blodet lättare kan flöda genom venerna och artärerna.

Läs mer
Tiotropiumbromid

Tiotropiumbromid Vilket läkemedel?Vad används Tiotropium Bromide för? Tiotropium är ett läkemedel för att kontrollera och förebygga symtom orsakade av pågående lungsjukdom (kronisk obstruktiv lungsjukdom, som inkluderar bronkit och emfysem), såsom väsande andning och andnöd.

Läs mer
Isoxsuprin

Funktioner & användningVad används läkemedlet Isoxsuprin för? Isoxsuprin är ett läkemedel för vissa kärlsjukdomar (t.ex. arteriosclerosis obliterans, Raynauds sjukdom, Buergers sjukdom, cerebrovaskulär insufficiens) som används i kombination med andra mediciner.

Läs mer
Flurazepam

Vilken drog Flurazepam?Vad är flurazepam för? Flurazepam används vanligtvis för att behandla besvär av sömnstörningar (sömnlöshet). Detta läkemedel hjälper dig att somna snabbare, sova längre och utan distraktioner (vakna på natten), så att du kan vila bättre.

Läs mer
Natriumacetat

Natriumacetat Vilket läkemedel?Vad är natriumacetat till för?Natriumacetat i intravenösa vätskor med stora volymer är ett läkemedel med funktionen att förebygga eller korrigera hyponatremi hos patienter med begränsat vätskeintag; används för att bekämpa acidos genom omvandling till bikarbonat.

Läs mer
Paroxetin

Vilket läkemedel Paroxetin?Vad är paroxetin för?Paroxetin är ett läkemedel som används för att behandla depression, panikattacker, tvångssyndrom (OCD), ångestsyndrom och posttraumatiskt stressyndrom. Det fungerar genom att hjälpa till att återställa balansen mellan ett visst naturligt ämne (serotonin) i hjärnan.

Läs mer
estazolam

Vilket läkemedel Estazolam?Vad är estazolam för? Estazolam är ett användbart läkemedel för att hjälpa till med dina sömnproblem. Detta läkemedel kan få dig att somna snabbt, sova gott och inte vakna på natten, så att du kan vila bra. Estazolam tillhör klassen lugnande-hypnotiska läkemedel (lugnande medel - hypnotika) som reagerar på din hjärna och ger en lugnande effekt.

Läs mer
Naloxon

Naloxon Vilken drog?Vad är naloxon för?Naloxon är ett läkemedel som används för akut behandling av narkotika med känd eller misstänkt överdos. Symtom på allvarlig överdosering kan vara ovanlig dåsighet, ovanliga svårigheter att resa sig eller andningsproblem (gradvis från långsam/kort andning till att inte kunna andas).

Läs mer
Zoledronsyra

Funktioner & användningVad används Zoledronic Acid för? Zoledronsyra är ett läkemedel för att behandla höga kalciumnivåer i blodet (hyperkalcemi) som kan uppstå vid cancer. Zoledronsyra används också tillsammans med cancerkemoterapi för att behandla benproblem som kan uppstå med multipelt myelom och andra typer av cancer (som bröst, lungor) som har spridit sig till benen.

Läs mer
Telmisartan

Vilket läkemedel telmisartan?Vad är telmisartan för? Telmisartan är ett läkemedel som vanligtvis används för att behandla högt blodtryck (hypertoni). Att sänka blodtrycket hjälper till att förebygga stroke, hjärtinfarkt och njurproblem. Telmisartan tillhör klassen angiotensinreceptorblockerare (ARB).

Läs mer
Insulin Lispro

Insulin Lispro Vilket läkemedel?Vad är insulin lispro för?Insulin Lispro används ofta i rätt kost och träningsprogram för att kontrollera högt blodsocker hos diabetiker. Att kontrollera högt blodsocker hjälper till att förhindra njurskador, blindhet, nervproblem, förlust av lemmar och sexuella funktionsproblem.

Läs mer
Vancomycin

Vancomycin Vilket läkemedel?Vad är Vancomycin för? Vankomycin är ett antibiotikum som vanligtvis används för att behandla allvarliga bakteriella infektioner. Detta läkemedel verkar genom att stoppa tillväxten av bakterier. Detta läkemedel injiceras vanligtvis i en ven.

Läs mer
Neostigmin

Vilken drog Neostigmin?Vad är neostigmin för? Neostigmin är ett läkemedel som påverkar kemikalier i kroppen som är involverade i kommunikationen mellan nervimpulser och muskelrörelser. Neostigmin används för att behandla symtom på myasthenia gravis. Neostigmin kan också användas för ändamål som inte anges i denna läkemedelsguide.

Läs mer
Är det sant att det är mer effektivt att ta patenterade läkemedel för att lindra symtom på sjukdom?

Om du stod inför två val, mellan ett patenterat läkemedel eller ett generiskt läkemedel, vilket skulle du välja för att behandla sjukdomen? Vissa människor kanske föredrar patenterade läkemedel som sägs ha tydligare effekt. Enligt honom, även om priset tenderar att bli dyrare, är det viktiga att patenterade läkemedel är effektivare för att lindra symtomen.

Läs mer
Hexetidin

Hexetidin Vilket läkemedel?Vad är hexetidin för?Hexetidin är ett antiseptiskt medel. Detta läkemedel kan användas som ett munvatten eller en vätska för att gurgla. Hexetidin dödar bakterier och svampar och används därför för att behandla mindre orala infektioner, inklusive trast.

Läs mer
Salmeterol

Vilken drog Salmeterol?Vad används Salmeterol för? Salmeterol är ett läkemedel för att förebygga eller minska episoder av väsande andning och andningssvårigheter orsakade av astma eller pågående lungsjukdom (kronisk obstruktiv lungsjukdom, som inkluderar kronisk bronkit och emfysem).

Läs mer
Sitagliptin

Vilket läkemedel Sitagliptin?Vad är sitagliptin för? Sitagliptin är ett läkemedel som används med en korrekt diet och träningsprogram och eventuellt med andra mediciner för att kontrollera höga blodsockernivåer. Denna medicin används hos personer med diabetes typ 2.

Läs mer
Pramipexol

Vilket läkemedel Pramipexol?Vad är pramipexol för?Pramipexol är ett läkemedel som används ensamt eller tillsammans med andra läkemedel för att behandla Parkinsons sjukdom. Detta läkemedel kan förbättra din förmåga att röra sig och minska skakningar (skakningar), stelhet, långsammare rörelser och obalans.

Läs mer
Metyltestosteron

Använda sig avVad är metyltestosteron för? Metyltestosteron är ett läkemedel för män som inte producerar tillräckligt med det naturliga ämnet testosteron. Hos män är testosteron ansvarigt för många normala funktioner, inklusive tillväxt och utveckling av könsorgan, muskler och ben.

Läs mer
Latanoprost + Timolol

Latanoprost + Timolol Vilket läkemedel?Vad är latanoprost + timolol för?Latanoprost/Timololmaleat är ett läkemedel som används vid okulär hypertoni och öppenvinkelglaukom.Hur använder man latanoprost/timolol?Latanoprost/Timolol ögondroppar innehåller konserveringsmedlet bezalkoniumklorid, som kan absorberas av kontaktlinser och orsaka ögonirritation.

Läs mer
Glyceryltrinitrat

Funktioner & användningVad används Glyceryl Trinitrate för? Glyceryltrinitrat är ett läkemedel för att behandla angina. Formen kan vara i form av en spray eller tablett som kan lindra smärta på grund av angina. Vissa människor kommer att ta tabletten eller spraya läkemedlet när de börjar känna symtomen på angina (bröstsmärtor).

Läs mer
Exemestan

Exemestan Vilken drog?Vad är exemestan för?Exemasten används ofta för behandling av vissa typer av bröstcancer (som hormonreceptorpositiv bröstcancer) hos kvinnor efter klimakteriet. Exemestan används också för att förhindra att cancer återkommer.

Läs mer
Furazolidon

Funktioner & användningVad används läkemedlet Furazolidon för? Furazolidon är ett läkemedel som används för att behandla bakteriella och protozoala infektioner. Detta läkemedel verkar genom att döda bakterier och protozoer (små encelliga djur).

Läs mer
Azelastin

Använda sig avVad är Azelastine för? Azelastine är ett läkemedel för att lindra nasala symtom, såsom rinnande/kliande/täppt näsa, nysningar och rinnande näsa på grund av säsongsbetonade allergier och andra allergiska tillstånd. Azelastin är ett antihistaminläkemedel som verkar genom att blockera en viss naturlig substans som kallas histamin som orsakar allergisymtom.

Läs mer
Ryzen

Funktioner & användningVad används Ryzen-läkemedlet till?Ryzen är ett läkemedel som vanligtvis används för att lindra klåda på grund av allergier, såsom klåda i hud, ögon eller näsa. Det kan användas för att behandla säsongsbunden allergisk rinit, permanent rinit, kronisk urtikaria, pollen eller allergisk astma och atopisk dermatit.

Läs mer
Tetanus immunoglobulin

Funktioner & användningVad används Tetanus Immunoglobulin för? Tetanus immunglobulin är ett läkemedel för att förhindra stelkrampsinfektion (även känd som Lockjaw). Stelkramp är en allvarlig sjukdom som orsakar svåra muskelspasmer och spasmer som kan vara starka nog att orsaka frakturer i ryggraden.

Läs mer
Olopatadin

Använda sig avVad är olopatadin för? Olopatadin är ett antihistaminläkemedel som används för att behandla klåda och rodnad i ögonen på grund av allergier. Olopatadin rekommenderas inte för behandling av irriterade ögon på grund av användning av kontaktlinser.

Läs mer
Pimecrolimus

Pimecrolimus Vilken drog?Vad är pimecrolimus för? Pimecrolimus används för att behandla flera hudåkommor såsom eksem eller annan atopisk dermatit. Vanligtvis används dessa läkemedel när patienten inte kan använda eller inte svarar bra på aktuella mediciner såsom topikala steroider.

Läs mer
Tiokonazol

Funktioner & användningVad används Tioconazole för? Tiokonazol är ett läkemedel för att behandla vaginal svampinfektion. Tiokonazol salva minskar sveda, klåda och flytningar som kan uppstå med detta tillstånd. Denna medicin är en azol-svampmedel som fungerar genom att stoppa tillväxten av jäst (svamp) som orsakar infektion.

Läs mer
Omega-3 triglycerider

Använda sig avVad är omega-3 triglycerider för? Omega-3-fettsyror är läkemedel för att reducera lipoproteiner med mycket låg densitet, antiinflammatoriska, inducera vasodilatation, minska palatelataggregation, öka blödningstiden och minska antalet blodplättar.

Läs mer
Vasopressin

Vilket läkemedel Vasopressin?Vad är vasopressin till för? Vasopressin är ett hormon som tillverkas av människokroppen och kallas det "antidiuretiska hormon" som normalt utsöndras av hypofysen. Vasopressin verkar på njurarna och blodkärlen. Vasopressin förhindrar vätskeförlust från kroppen genom att minska urinproduktionen och hjälpa njurarna att absorbera vatten i kroppen.

Läs mer
Pyrimetamin

Pyrimethamine Vilken drog?Vad är pyrimetamin till för? Pyrimetamin är ett läkemedel som används tillsammans med andra läkemedel (som sulfonamider) för att behandla en allvarlig parasitisk infektion (toxoplasmos) i kroppen, hjärnan eller ögonen, eller för att förhindra toxoplasmosinfektion hos personer som är infekterade med HIV.

Läs mer
Natriumpolystyrensulfonat

Natriumpolystyrensulfonat Vilket läkemedel?Vad används natriumpolystyrensulfonat till? Natriumpolystyrensulfonat är ett läkemedel för att behandla hyperkalemi, en störning av höga kaliumnivåer i blodet. Natriumpolystyrensulfonat påverkar utbytet av kalium och natrium i kroppen.

Läs mer
Efter operationen, hur länge varar narkoseffekten?

Anestesi kommer att ges när en person opereras. Det finns många typer av bedövningsmedel och dessa har olika biverkningar hos varje patient. De vanligaste biverkningarna av bedövningsmedlet är illamående och kräkningar och svaghet. Kanske är du nyfiken på hur länge den bedövningseffekt du kommer att uppleva efter operationen är framgångsrik.

Läs mer
Selen

Vilken drog Selen?Vad är selen för?Selen är ett läkemedel med funktionen att förebygga selenbrist. Dessutom har selen använts som en alternativ medicin för att behandla Hashimotos tyreoidit (en autoimmun sjukdom i sköldkörtelvävnaden) och för att behandla högt kolesterol.

Läs mer
Imidapril

Vilket läkemedel imidapril?Vad är imidapril för? Imidapril används vanligtvis för att behandla högt blodtryck (hypertoni). Detta läkemedel tillhör en klass av kardiovaskulära läkemedel som kallas angiotensinomvandlande enzymhämmare (ACE-hämmare).

Läs mer
Levetiracetam

Vilket läkemedel Levetiracetam?Vad är levetiracetam för? Levetiracetam är ett antiepileptiskt läkemedel som används i kombination med andra mediciner för att hjälpa till att kontrollera vissa typer av anfall vid behandling av epilepsi. Detta läkemedel har visat sig minska fall av anfall hos barn och vuxna.

Läs mer
Enalapril

Vilken drog Enalapril?Vad är enalapril för?Enalapril är ett läkemedel som används för att behandla högt blodtryck. Att sänka blodtrycket hjälper till att förebygga stroke, hjärtinfarkt och njurproblem. Det används också för att behandla hjärtsvikt och för att förebygga hjärtproblem (vänsterkammardysfunktion) som leder till hjärtsvikt.

Läs mer
Formoterol

Funktioner & användningVad används Formoterol för? Formoterol är ett läkemedel för att förhindra eller minska långvarig väsande andning och andningssvårigheter orsakade av astma eller pågående lungsjukdom (kronisk obstruktiv lungsjukdom-KOL, som inkluderar kronisk bronkit och emfysem).

Läs mer
Orfenadrin

Orphenadrine Vilken drog?Vad är orfenadrin för? Orphenadrine är ett muskelavslappnande medel. Orphenadrine verkar genom att blockera nervsystemet (eller smärtkänslan) från att skickas till din hjärna. Orfenadrin används vanligtvis i vila och i sjukgymnastik för att behandla skelettmuskler när de är sjuka eller skadade.

Läs mer
Doxepin

Vilken drog Doxepin?Vad används doxepin (Sinequan) för? Doxepin är ett läkemedel som används för att behandla humörstörningar som depression och känslor av ångest. Denna medicin kan hjälpa till att förbättra humöret och trigga känslor av njutning, minska ångest och spänningar, hjälpa dig att sova bättre och öka dina energinivåer.

Läs mer
Topiramat

Vilken drog Topiramat?Vad är topiramat för? Topiramat är ett läkemedel som används ensamt eller tillsammans med andra läkemedel för att förebygga och kontrollera anfall (epilepsi). Detta läkemedel används också för att förhindra migränhuvudvärk och minska intensiteten du upplever dem.

Läs mer
Latanoprost

Vilket läkemedel latanoprost?Vad är latanoprost för?Latanoprost är ett läkemedel som används för att behandla högt tryck inuti ögat på grund av glaukom öppen vinkel (öppen vinkel) eller annan ögonsjukdom (t.ex. okulär hypertoni). Dessa liknar naturliga kemikalier i kroppen (prostaglandiner) och fungerar genom att reglera vätskeflödet i ögat vilket resulterar i lägre tryck.

Läs mer
Fenelzin

Funktioner & användningVad används Phenelzine för? Fenelzin är ett läkemedel som används för att behandla depression genom att återställa balansen mellan vissa naturliga ämnen (neurotransmittorer) i hjärnan. Dessa läkemedel inkluderar antidepressiva medel (monoaminoxidashämmare).

Läs mer
Gemcitabin

Funktioner & användningVad används Gemcitabin för? Gemcitabin är ett läkemedel som används för att behandla flera typer av cancer (inklusive bröst-, lung-, äggstockscancer, pankreascancer). Detta läkemedel används ensamt eller tillsammans med andra cancerbehandlingar/läkemedel.

Läs mer
Tenoxicam

Vilken drog Tenoxicam?Vad är tenoxikam för? Tenoxikam är ett läkemedel som tillhör en grupp läkemedel som kallas icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), som används för att minska inflammation och smärta i leder och muskler och även minska feber.

Läs mer
Hydroxizin

Hydroxyzin Vilket läkemedel?Vad är hydroxizin för?Hydroxyzin är ett läkemedel som används för att behandla klåda orsakad av allergier. Det är ett antihistamin och verkar genom att blockera ett visst naturligt ämne (histamin) som din kropp gör under en allergisk reaktion.

Läs mer
Urea

Vilken drog urea?Vad är urea för?Urea är ett läkemedel med funktionen att behandla torra och grova hudtillstånd (t.ex. eksem, psoriasis, liktornar, förhårdnader) och nagelproblem (t.ex. inåtväxande naglar). Det kan också hjälpa till att ta bort död vävnad i vissa sår för att underlätta sårläkning.

Läs mer
Infliximab

Infliximab Vilket läkemedel?Vad är infliximab för? Infliximab är ett läkemedel som vanligtvis används för att behandla olika typer av artrit (reumatoid artrit, spinal artrit, psoriasisartrit), vissa tarmsjukdomar (Crohns sjukdom, ulcerös kolit) samt vissa allvarliga hudsjukdomar (kronisk plackpsoriasis).

Läs mer
Proguanil

Funktioner & användningVad används Proguanil för? Proguanil är ett läkemedel för att förhindra malaria, en infektion av röda blodkroppar som överförs genom myggbett. Proguanil kan ges tillsammans med andra läkemedel för att förhindra malariainfektion.

Läs mer
Sulfacetamid

Vilket läkemedel Sulfacetamid?Vad är sulfacetamid för? Sulfacetamid är ett läkemedel som används för att behandla ögoninfektioner på grund av bakterier (som konjunktivit). Detta läkemedel tillhör en klass av läkemedel som kallas sulfa-antibiotika.

Läs mer
Lovastatin

Vilket läkemedel Lovastatin?Vad är lovastatin för? Lovastatin är ett läkemedel som används tillsammans med en rätt kost för att hjälpa till att sänka nivåerna av "dåligt" kolesterol och fetter (som LDL, triglycerider) och öka det "goda" kolesterolet (HDL) i blodet.

Läs mer
piperacillin

Vilken drog piperacillin?Vad används Piperacillin för? Piperacillin är ett läkemedel som används för att behandla allvarliga bakteriella infektioner. Piperacillin kan också vara användbart för att förhindra infektion under operationen. Piperacillin är ett antibakteriellt medel.

Läs mer
Pilokarpin

Använda sig avVad är pilokarpin för? Pilokarpin används vanligtvis för att minska mängden vätska i ögat, vilket sänker trycket inuti ögat. Pilokarpin oftalmisk (för ögat) används för att behandla glaukom eller okulär hypertoni (högt tryck inuti ögat).

Läs mer
Lamivudin + Zidovudin

Lamivudin + Zidovudin Vilket läkemedel?Vad är lamivudin + zidovudin för? Du kommer att ordineras oralt läkemedel som ska tas två gånger om dagen eller enligt anvisningar från din läkare. Detta läkemedel kan tas efter måltider eller på fastande mage.

Läs mer
temozolomid

Funktioner & användningVad används temozolomid för? Temozolomide är ett läkemedel som används för att behandla vissa typer av hjärncancer. Temozolomide är ett kemoterapiläkemedel som verkar genom att bromsa tillväxten av cancerceller. Hos vissa patienter minskar temozolomid storleken på hjärntumören.

Läs mer
Metylkobalamin

Funktioner & användningVad används metylkobalamin för? Metylkobalamin (MeCbl) är ett läkemedel för att stödja hälsan hos gallan, hjärnan och nervsystemet. Metylkobalamin har också en viktig roll för att neutralisera dina ögons hälsa.

Läs mer
Oxaliplatin

Oxaliplatin Vilket läkemedel?Vad är oxaliplatin för? Oxaliplatin är ett läkemedel som används för att behandla avancerad cancer i tjocktarmen och ändtarmen. Oxaliplatin är ett kemoterapiläkemedel som innehåller platina. Detta läkemedel används i kombination med andra läkemedel för att bromsa eller stoppa tillväxten av cancerceller.

Läs mer
Var försiktig, ta opioidmediciner riskerar beroende och överdosering

Till skillnad från andra smärtstillande medel är opioider en typ av läkemedel som är ganska farliga om de tas utan läkares recept. Detta beror på att opioidläkemedel är narkotika, så de kan orsaka beroende för bäraren.Opioider, smärtstillande medel tillhörande narkotikaklassenOpioider är smärtstillande medel med doser starka nog att de endast ordineras av en läkare, inte receptfria.

Läs mer
Faktor VII

Faktor VIII Vilken drog?Vad är faktor VIII för? Denna medicin används för att kontrollera och förhindra blödningar som uppstår hos personer (vanligtvis män) med det ärftliga medicinska tillståndet, hemofili A (låga nivåer av faktor VIII). Detta läkemedel ges också före operation för att förhindra för mycket blödning hos personer med detta tillstånd.

Läs mer
Lynestrenol

Vilket läkemedel är Lynestrenol?Vad är lynesrenol för?Detta läkemedel är en typ av hormon gestagen, ordinerad för menstruationsrubbningar och preventivmedel.Hur använder man lynesrenol?Ta denna tablett med eller utan mat. Följ alla anvisningar på produktförpackningen.

Läs mer
Tolbutamid

Tolbutamid Vilket läkemedel?Vad är tolbutamid för? Tolbutamid är ett läkemedel som används tillsammans med en lämplig diet och träning för att kontrollera högt blodsocker hos personer med diabetes typ 2. Det kan också användas med andra diabetesmediciner.

Läs mer
Järnhaltig glukonat

Järniglukonat Vilket läkemedel?Vad används järnglukonat för? Järniglukonat är ett järntillskott som används för att behandla järnbrist (låga järnnivåer i blodet). Detta tillstånd uppstår vanligtvis hos gravida kvinnor och patienter med anemi.

Läs mer
Miglitol

Använda sig avVad är miglitol för? Miglitol är ett läkemedel som används i samband med en korrekt kost och träningsprogram för att kontrollera högt blodsocker hos personer med diabetes typ 2. Att kontrollera högt blodsocker hjälper till att förebygga njurskador, blindhet, nervproblem, förlust av händer och fötter och problem med sexuellt umgänge fungera.

Läs mer
Ropivakain

Använda sig avVad är Ropivacaine för? Ropivacaine är ett bedövningsmedel eller bedövningsmedel som blockerar nervimpulserna som skickar smärtsignaler till din hjärna. Ropivacaine används som lokalbedövning för ryggradsblockad, även känd som epidural.

Läs mer
Linezolid

Vilken drog Linezolid?Vad är linezolid för?Linezolid är ett antibiotikum som används för att behandla vissa bakteriella infektioner som är allvarliga och som inte har svarat på andra antibiotika (läkemedelsresistenta infektioner). Detta läkemedel verkar genom att stoppa tillväxten av bakterier.

Läs mer
Riboflavin

Vilken drog Riboflavin?Vad är Riboflavin för?Riboflavin är ett läkemedel med en funktion att förhindra låga nivåer av riboflavin (riboflavinbrist), livmoderhalscancer och migränhuvudvärk. Det används också för att behandla riboflavinbrist, akne, muskelkramper, brännande bensyndrom (brännande fötter syndrom), karpaltunnelsyndrom (karpaltunnelsyndrom), och blodsjukdomar såsom medfödd methemoglobinemi och aplasi av röda blodkroppar.

Läs mer
Rosiglitazon

Rosiglitazon Vilket läkemedel?Vad är rosiglitazon för? Rosiglitazon är ett läkemedel mot diabetes (känd som glitazoner) som vanligtvis används med mat- och träningsprogram för att kontrollera högt blodsocker hos patienter med typ 2-diabetes. Rosiglitazon verkar för att balansera kroppens reaktion på insulin, så det kan sänka blodsockernivåerna.

Läs mer
Teriparatid

Funktioner & användningVad används Teriparatide för? Teriparatide är ett läkemedel som används för att behandla benskörhet (benskörhet) hos personer som löper hög risk för frakturer. Detta läkemedel liknar ett naturligt hormon i kroppen (bisköldkörtelhormon).

Läs mer
Zidovudin

Vilken drog Zidovudine?Vad är zidovudin för? Zidovudin är ett läkemedel som används tillsammans med andra hiv-mediciner för att hjälpa till att kontrollera hiv. Detta läkemedel hjälper till att minska mängden hiv i din kropp så att ditt immunförsvar kan fungera bättre.

Läs mer
Tobramycin

Tobramycin Vilken drog?Vad är tobramycin för? Tobramycin är ett läkemedel som används för att förebygga eller behandla en mängd olika bakterieinfektioner. Tobramycin tillhör en klass av läkemedel som kallas aminoglykosidantibiotika. Det fungerar genom att stoppa tillväxten av bakterier.

Läs mer
Etosuximid

Vilken drog etosuximid?Vad är etosuximid för? Etosuximid används vanligtvis utan eller med andra läkemedel för att förebygga och kontrollera vissa typer av anfall (frånvaro eller petit mal-anfall). Etosuximid verkar genom att kontrollera onormal elektrisk aktivitet i hjärnan under ett anfall.

Läs mer
Repaglinid

Vilket läkemedel repaglinid?Vad är repaglinid för? Repaglinid används för att behandla diabetes typ 2. Repaglinid kan användas ensamt eller i kombination med andra läkemedel för att kontrollera högt blodsocker med ett diet- och träningsprogram. Att kontrollera högt blodsocker hjälper till att förhindra njurskador, blindhet, nervproblem, förlust av lemmar och problem med könsorganens funktion.

Läs mer
Filgrastim

Funktioner & användningVad används läkemedlet Filgrastim för? Filgastrim är ett läkemedel som stimulerar blodsystemet (benmärg) att bilda vita blodkroppar, vilket hjälper dig att bekämpa infektioner. Detta läkemedel ges till dem vars förmåga att göra vita blodkroppar är nedsatt.

Läs mer
Hyaluronidas

Använda sig avVad är hyaluronidas för? Hyaluronidas är ett läkemedel i form av ett genetiskt designat protein. Hyaluronidas är användbart för att hjälpa till att absorbera andra injicerade läkemedel. Hyaluronidas är också användbart för att visa kontrastfärgen i kroppen tydligare på vissa typer av röntgen eller skanningar.

Läs mer
Tigecyklin

Tigecyklin Vilket läkemedel?Vad är Tigecycline för? Tigecyklin är ett läkemedel som används för att behandla vissa bakteriella infektioner som är allvarliga och kan vara resistenta mot andra antibiotika. Detta läkemedel är känt som ett glyccyklinantibiotikum.

Läs mer
Norfloxacin

Norfloxacin Vilket läkemedel?Vad är norfloxacin för?Norfloxacin är ett läkemedel som används för att behandla olika bakterieinfektioner. Detta läkemedel tillhör en klass av läkemedel som kallas kinolonantibiotika. Det fungerar genom att stoppa tillväxten av bakterier.

Läs mer
Interferon Alpha-2A

Interferon Alfa-2A Vilket läkemedel?Vad är interferon alfa-2a till för?Detta läkemedel används ofta för att behandla olika cancerformer, såsom leukemi, melanom och AIDS-relaterat Kaposis sarkom. Detta läkemedel används också för att behandla virusinfektioner, såsom kronisk hepatit B, kronisk hepatit C och condyloma acuminata.

Läs mer