Funktioner & användning

Vad används Ziprasidon för?

Ziprasidon är ett läkemedel som används för att behandla psykiska störningar/humörstörningar (schizofreni, bipolär sjukdom). Detta läkemedel kan minska hallucinationer och hjälpa dig att tänka tydligare och mer positivt om dig själv, känna dig lugnare och vara mer aktiv i ditt dagliga liv.

Ziprasidon tillhör en klass av läkemedel som kallas atopiska antipsykotika. Detta läkemedel fungerar genom att hjälpa till att återställa balansen mellan vissa naturliga ämnen i hjärnan.

ANDRA FÖRDELAR: Detta avsnitt listar fördelarna med läkemedel som inte är listade på en godkänd professionell läkemedelsetikett men som kan ordineras av en professionell vårdgivare. Använd detta läkemedel för de tillstånd som anges i detta avsnitt endast om det har ordinerats av en sjukvårdspersonal. Detta läkemedel har också använts i kombination med andra läkemedel för att behandla depression.

Vilka är reglerna för användning av Ziprasidon?

Läs eventuellt bipacksedeln från din apotekspersonal innan du börjar använda Ziprasidon och varje gång du får påfyllning. Om du har frågor, fråga din läkare eller apotekspersonal.

Du tar detta läkemedel vanligtvis 2 gånger om dagen eller enligt anvisningar från din läkare. Doseringen baseras på ålder, medicinskt tillstånd och respons på behandlingen. För att minska risken för biverkningar kan din läkare säga till dig att börja med detta läkemedel i en låg dos och långsamt öka din dos. Följ läkarens instruktioner noggrant. Använd detta läkemedel regelbundet för att få maximal nytta. För att hjälpa dig komma ihåg, använd den vid samma tidpunkt varje dag. Det är viktigt att fortsätta denna medicin även om du mår bra. Sluta inte ta denna medicin utan att rådfråga din läkare. Tala om för din läkare om ditt tillstånd inte förbättras eller förvärras.

Hur förvarar man Ziprasidon?

Förvara läkemedlet vid rumstemperatur borta från ljus och fukt. Förvara inte i badrummet och frys in medicin. Läkemedel av olika märken kan ha olika sätt att förvara dem. Kontrollera produktförpackningen för instruktioner om hur den ska förvaras, eller fråga din apotekspersonal. Håll medicinen borta från barn och husdjur.

Spola inte läkemedlet i toaletten eller kasta det i avloppet om du inte uppmanas att göra det. Kassera denna produkt på rätt sätt om den har passerat tidsgränsen eller inte längre behövs. Konsultera en apotekspersonal eller ett lokalt avfallshanteringsföretag för mer djupgående information om hur man säkert gör sig av med produkten.

Nya Inlägg